Thông Tin Giáo Dục

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
Trong những năm vừa qua, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học đã và đang trở thành vấn đề được quan tâm và chú trọng. Thực trạng vi phạm đạo đức nhà giáo hay cách ứng xử thiếu văn hóa của một bộ phận học sinh, sinh viên đã xảy ra gây bức xúc trong dư luận. Do đó, ngành giáo dục đã có nhiều biện [...]
Các chính sách giáo dục của Việt Nam hiện nay Các chính sách giáo dục của Việt Nam hiện nay
Cập nhật các chính sách giáo dục của Việt Nam hiện nay  Ngành giáo dục Việt Nam vừa trải qua 2 năm khó khăn do đại dịch. Với phương châm “Tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”. Bộ GD&ĐT đã linh hoạt và chủ động đưa ra nhiều chính sách mới phù hợp với tình hình thực tế. Trong bài viết hô[...]