Sat, 10 / 2014 8:45 am | helios

Các cơ sở giáo dục Đại học ở Việt Nam sẽ được phân tầng và hạng. Việc phân tầng và hạng là việc làm quan trọng nhằm đánh giá điều kiện vật chất cũng như trình độ đào tạo để có kế hoạch nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.

Khi lấy dự thảo về Nghị định phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học nhiều người đã có ý kiến góp ý về việc xếp hạng, phân tầng các trường đại học.

Theo đó có nhiều ý kiến cho rằng nên phân thành 3 tầng, mỗi tầng có 5 hạng. Trong đó hạng đầu và hạng chót, mỗi hạng chiếm 10%, nhiều nhất là hạng 3 với 40% căn cứ vào những tiêu chí cụ thể.

Phân tầng giáo dục Đại học rất quan trọng giúp nâng cao chất lượng giáo dục

Việc lấy ý kiến để hoàn chỉnh Nghị định phân tầng giáo dục là rất cần thiết để tạo sự minh bạch, công khai chất lượng đào tạo, từ đó các trường muốn thu hút người học thì tự có những phương án nâng cao chất lượng đào tạo của mình. Đồng thời, việc làm này cũng tạo sự cạnh tranh công bằng trong vấn đề tuyển sinh giữa các trường đào tạo cùng một ngành nghề.

Theo dự thảo, các cơ sở đào tạo giáo dục Việt Nam sẽ có các "tầng": định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng và định hướng thực hành.

Nhóm "định hướng nghiên cứu" có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học đa dạng, cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho các viện nghiên cứu, các trường đại học, học viện trong cả nước, đóng vai trò chủ lực trong xây dựng đội ngũ nhân lực để phát triển nền kinh tế tri thức.

Nhóm "định hướng ứng dụng" cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhóm "định hướng thực hành" là trường cao đẳng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trở xuống phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Phân tầng giáo dục Đại học phải căn cứ vào nhiều yếu tố sao cho hợp lý

Việc phân tầng được thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 năm, do Thủ tướng duyệt.

Ở mỗi "tầng", các trường sẽ được xếp theo 5 hạng. Các hạng được tính theo phần trăm (%) số các trường trong từng tầng, được chia theo nhóm từ cao xuống thấp, được làm tròn số, cụ thể như sau:

Hạng 1 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng cao nhất;

Hạng 2 là nhóm 20% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 1.

Hạng 3 là nhóm 40% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 2.

Hạng 4 là nhóm 20% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 3.

Hạng 5 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng thấp nhất.

* Xem thêm thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2016 về trung cấp y và trung cấp dược tại Hà Nội

Việc xếp hạng cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo chu kỳ 2 năm một lần, do Bộ GD-ĐT lựa chọn, ủy nhiệm cho một tổ chức xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học.

Bài viết cùng chuyên mục