Mon, 11 / 2014 9:52 am | helios

Mới đây, để đảm bảo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2015 đúng quy định đã đưa ra, Bộ Giáo dục và đào tạo đã tiến hành thanh tra và phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2015 của các trường  Đại học Thăng Long, Đại học Công đoàn, Đại học Giao thông vận tải TPHCM và Cao đẳng Dược trung ương. Theo đó, Bộ đã tước quyền tuyển sinh của 4 trường này.

Năm 2015 là năm ngành giáo dục sẽ thực hiện một cuộc cải cách và thay đổi rất lớn trong việc tuyển sinh cấp  Đại học, cao đẳng. Chính vì vậy mà hoạt động hướng dẫn cũng như thanh tra kỹ lưỡng các trường Đại học , Cao đẳng cũng diễn ra hết sức cẩn thận nhằm đảm bảo các trường thực hiện đúng nhất quy chế đã đưa ra. Theo đó, Bộ đã tiến hành thanh kiểm tra 18 trường về vấn đề xác đinh và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó phát hiện 4 trường là ĐH Thăng long, ĐH Công đoàn, ĐH giao thông vận tải TPHCM và Cao đẳng Dược Trung ương có nhiều sai phạm. 4 trường này không được tự đăng ký chỉ tiêu như các trường khác nữa mà sẽ bị áp đặt gia chỉ tiêu từ Bộ giáo dục xuống và phải thực hiện theo đúng những gì hướng dẫn.

* Tin tức tuyển sinh mới nhất của trung cấp y hà nộitrung cấp dược Hà Nội năm 2016

Một số trường bị Bộ Giáo dục và đào tạo tước quyền tuyển sinh năm 2015 do có nhiều sai phạm

Cùng với đó, Bộ Giáo dục cũng xem xét trách nhiệm của những cá nhân trong việc xác định  chỉ tiêu sai và sẽ có những hình thức kỷ luật thích đáng để làm gương cho các cá nhân ở các trường khác.

Các trường sai phạm nghiêm trong và một số trường khác như ĐH Y dược Thái Bình, ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, ĐH Nông lâm TP HCM và ĐH Binh Dương cũng báo cáo không chính xác quy mô học sinh, sinh viên chính quy và số lượng sinh dự kiến tốt nghiệp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thống kê và đưa ra phương án kế hoạch của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên mức độ sai phạm của những trường này chưa đến mức nghiêm trọng và chưa bị tước quyền đăng ký chỉ tiêu năm 2015.

 

Bộ sẽ tiến hành áp chỉ tiêu cho các trường vi phạm quy chế tuyển sinh năm 2015

Theo quy định của Bộ Giáo dục, để đảm bảo cơ sở vật chất và điều kiện học tập của sinh viên thì các trường Đại học sẽ phải đảm bảo diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu là 2m2 đối với mỗi một sinh viên. Tuy nhiên khi kiểm tra rất nhiều cơ sở chưa đạt yêu cầu đặt ra.

Trong công văn hướng dẫn chỉ đạo, Bộ Gíao dục cũng nêu rõ, tiếp tục kiểm tra số lượng đăng ký tuyển sinh của các trường năm 2015, nếu các trường tiếp tục sai phạm, báo cáo không đúng và việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh không hợp lý không đúng với tình hình thực tế thì Bộ sẽ tiếp tục tước quyền đăng ký tuyển sinh và tự ấn định sau khi tìm hiểu trên cơ sở năng lực của từng trường để ấn định chỉ tiêu. 

Bài viết cùng chuyên mục